STT THỜI GIAN TÊN KHÓA HỌC ĐỊA ĐIỂM ĐỐI TÁC
1 10, 11/4/2019 Train the Trainer Tầng 6, Phòng Charlotte, Lotte Hotel, 54 Liễu Giai, HN Lotte Hotel Hanoi
2 17, 18/4/2019 Train the Trainer Tầng 33, Phòng Đào tạo nội bộ, Lotte Hotel, 54 Liễu Giai, HN Lotte Hotel Hanoi
3 24/4/2019 Nâng tầm DV sales triệu USD Hội trường Sông Tranh, Tầng 3, Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập Địa ốc 5 sao
STT THỜI GIAN TÊN KHÓA HỌC ĐỊA ĐIỂM ĐỐI TÁC
1 10, 11/4/2019 Train the Trainer Tầng 6, Phòng Charlotte, Lotte Hotel, 54 Liễu Giai, HN Lotte Hotel Hanoi
2 17, 18/4/2019 Train the Trainer Tầng 33, Phòng Đào tạo nội bộ, Lotte Hotel, 54 Liễu Giai, HN Lotte Hotel Hanoi
3 24/4/2019 Nâng tầm DV sales triệu USD Hội trường Sông Tranh, Tầng 3, Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập Địa ốc 5 sao