“92% lãnh đạo cấp cao tin rằng Văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng mạnh mẽ đến kết quả tài chính” (Theo kết quả nghiên cứu của Dale Carnegie năm 2018)

Văn hóa Công ty là yếu tố không thể thiếu trong bất cứ tổ chức hay doanh nghiệp nào. Nó ảnh hưởng đến hầu hết mọi khía cạnh của doanh nghiệp, từ tuyển dụng những nhân viên hàng đầu, cung cấp những chương trình huấn luyện và nâng cao năng lực nhân viên cho đến cải thiện mức độ hài lòng của đội ngũ đến các bậc quản lý, lãnh đạo. Có thể nói, Văn hóa là cột trụ của một lực lượng lao động chất lượng và một công ty phát triển bền vững.

Thiếu văn hóa tích cực, nhân viên sẽ khó khăn trong việc xác định những giá trị cốt lõi của công việc, dẫn đến nhiều tác động tiêu cực đối với công ty và những lãnh đạo cấp cao. Trong đó, việc giảm năng suất công việc, đội ngũ thiếu gắn kết luôn là vấn đề đáng lo ngại nhất.

MỤC TIÊU

HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, HỌC VIÊN CÓ THỂ:

– Biết, hiểu vai trò của cá nhân trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho tổ chức;

– Tin, thể hiện hành vi văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp;

– Tham gia xây dựng hệ thống các chương trình truyền thông, các chiến dịch thi đua nội bộ, các chương trình teambuilding, gắn kết nhân viên, truyền lửa lan tỏa niềm đam mê và tình yêu công việc;