THÔNG ĐIỆP

Đào tạo và Phát triển là một trong những bí kíp mang lại sự thành công và phát triển bền vững cho mỗi doanh nghiệp. Đào tạo nên được triển khai thường xuyên nhằm tăng khả năng lao động và cải thiện năng lực làm việc của bản thân các cá nhân cũng như năng lực hoạt động của cả tổ chức.

Đào tạo là công tác trọng tâm trong chiến lược phát triển Nguồn nhân lực và liên quan chặt chẽ tới các yếu tố khác như: lộ trình công danh, phát triển tổ chức, đánh giá hiệu quả làm việc của cá nhân và tổ chức…

Công ty TNHH Đào tạo và Phát triển Nhân sự BOND ra đời với mong muốn chia sẻ và hỗ trợ các doanh nghiệp phát huy tối ưu năng lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân sự.

BOND mang ý nghĩa sự gắn kết, thắt chặt, gắn bó với nhau, đoàn kết, kết nối, là mối liên kết tình cảm nên chúng tôi luôn tạo nên sự kết nối, gắn kết trong các chương trình đào tạo và phát triển nhân sự, phát huy giá trị cá nhân học viên và tạo nên giá trị cho khách hàng. Chúng tôi hướng đến các giá trị tốt đẹp cho khách hàng, khơi gợi và khích lệ để khách hàng phát huy tối đa tiềm năng bên trong.

BOND – Beyond Devotion nghĩa là “Hơn cả sự cống hiến”, thể hiện sự khát khao chinh phục những gì khó nhất, cống hiến và hướng đến những giá trị tốt đẹp và nhân văn.

Nguyễn Văn Quân

Tổng Giám đốc