Tên khóa học Nội dung Mục tiêu
Kỹ năng tạo động lực – Các yếu tố tạo động lực cho nhân viên
– Khen ngợi nhân viên – nghệ thuật của Lãnh đạo
– Tổ chức họp hiệu quả
– Hiểu và áp dụng các cách tự tạo động lực cho bản thân
– Thực hành các yếu tố tạo động lực cho nhân viên
– Áp dụng kỹ thuật khen nhân viên
– Tổ chức đúng và hiệu quả cuộc họp
Kỹ năng đào tạo, huấn luyện nội bộ – Lợi ích của đào tạo
– Mô hình đào tạo nghiệp vụ hiệu quả
– Kỹ năng làm giáo án
– Kỹ năng dẫn giảng và truyền cảm hứng
– Kỹ năng đặt câu hỏi đào tạo
– Kỹ năng xử lý tình huống khó trong đào tạo
– Kỹ năng huấn luyện tại vị trí làm việc
– Thực hành dẫn giảng
– Trình bày cụ thể được lợi ích của đào tạo
– Giải thích được mô hình đào tạo hiệu quả
– Soạn thảo được giáo án đúng cách
– Thực hành các kỹ năng dẫn giảng và truyền cảm hứng
– Áp dụng kỹ thuật xử lý câu hỏi và tình huống khó trong khi đào tạo
– Làm gương trong công việc tạo ảnh hưởng tích cực
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả – Mô hình giao tiếp hiệu quả
– Giao tiếp bằng ngôn ngữ lời nói
– Ngôn ngữ hình thể, yếu tố quan trọng trong giao tiếp trực tiếp
– Giao tiếp trên điện thoại, email
– Những chú ý khi giao tiếp trực tiếp
– Thực hành các hành động để áp dụng trong công việc
– Giải thích được mô hình giao tiếp hiệu quả
– Thực hiện được các kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lời nói
– Áp dụng cách thức thể hiện ngôn ngữ hình thể
– Liệt kê được các lưu ý quan trọng khi giao tiếp
– Sử dụng điện thoại, email chuyên nghiệp hơn
Kỹ năng quản lý thời gian – Khái niệm Quản lý thời gian (Câu chuyện kinh điển về quản lý thời gian)
– Cách sắp xếp và ưu tiên công việc
– Kẻ cắp thời gian – thực trạng của bạn
– Xử lý “Kẻ cắp thời gian”
– Giải thích được bản chất của quản lý thời gian
– Sắp xếp được công việc theo thứ tự ưu tiên
– Liệt kê được các “kẻ cắp” thời gian
– Áp dụng các kỹ năng xử lý kẻ cắp thời gian
Kỹ năng giải quyết vấn đề – Phong cách giải quyết vấn đề của bạn là gì?
– Mô hình giải quyết vấn đề
– 07 bước đưa ra quyết định
– Thực hành áp dụng cách thức giải quyết
– Nhận biết và xác định được phong cách giải quyết vấn đề của mình
– Giải thích được mô hình giải quyết vấn đề
– Thực hành các kỹ năng giải quyết vấn đề
– Áp dụng 7 bước ra quyết định
Train The Trainer – Quan điểm Lấy học viên làm trung tâm
– Năng lực chuẩn bị buổi giảng
– Năng lực thực hiện buổi giảng
– Đánh giá và hoàn thiện buổi giảng
– Thực hành thao giảng trên lớp
– Thực hiện soạn thảo nội dung đào tạo
– Áp dụng kỹ năng thuyết trình trong đào tạo
– Sử dụng hiệu quả kỹ năng đặt câu hỏi và quản lý tình huống
– Sử dụng hiệu quả các thiết bị trợ giảng, một số cách sắp xếp đặt phòng học
– Thực hành dẫn giảng chuyên nghiệp