“There is only one boss: The customer. And he can fire everybody in the company from the chairman on down, simply by spending his money somewhere else” (Sam Walton)

Tên khóa học Nội dung Mục tiêu
Tư duy dịch vụ – Thế nào là tư duy dịch vụ?
– Nghề dịch vụ là nghề như thế nào?
– Tầm quan trọng của khách hàng?
– Tư duy có thể
– Vai trò của mỗi thành viên trong chuỗi dịch vụ
– Hành động thể hiện dịch vụ chuyên nghiệp
– Giải thích được khái niệm tư duy dịch vụ
– Thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp
– Thực hành tác phong chuyên nghiệp
– Áp dụng các hành động thể hiện dịch vụ tinh tế trong công việc hàng ngày
– Chia sẻ tinh thần và niềm tự hào nghề nghiệp với người khác
– 05 cấp độ tư duy
– 05 bước xây dựng đội ngũ có Tư duy dịch vụ hoàn hảo
Dịch vụ xuất sắc trong ngành VCGT – Định nghĩa DVXS trong VCGT
– Kỳ vọng của khách hàng
– Quy trình thực hiện DVXS
– Công thức HEAT xử lý phàn nàn
– Khen thưởng và ghi nhận DVXS
– Xác định được Dịch vụ xuất sắc trong VCGT
– Xác định mong đợi, kỳ vọng của khách hàng
– Hiểu đúng và thực hành quy trình thực hiện DVXS
– Thực hiện những khoảnh khắc bất ngờ trong dịch vụ
– Thực hiện HEAT trong xử lý vấn đề phàn nàn của khách hàng
– Áp dụng DVXS trong thực hiện công việc hàng ngày
– Áp dụng khen thưởng và ghi nhận DVXS 
Chăm sóc khách hàng vượt trội – Định nghĩa Tư duy dịch vụ?
– Vai trò của khách hàng trong dịch vụ
– Nghề dịch vụ là nghề như thế nào?
– Tác phong chuyên nghiệp, thái độ tích cực, giao tiếp đạt chuẩn
– Xây dựng thói quen tư duy dịch vụ
– Thực hành giao tiếp các kỹ năng chủ chốt
– Hiểu định nghĩa Tư duy dịch vụ
– Xác định vai trò, tầm quan trọng của khách hàng trong dịch vụ
– Nâng cao giá trị nghề nghiệp, tự hào về nghề dịch vụ
– Xây dựng hình ảnh, tác phong chuyên nghiệp, thái độ tích cực, chuẩn mực trong giao tiếp
– Hành động gián tiếp hướng đến Tư duy làm chủ và Tư duy dịch vụ, Xây dựng thói quen Tư duy dịch vụ
– Thực Hành giao tiếp các kỹ năng chủ chốt, xử lý các tình huống
Phục vụ bằng cả trái tim – Nhu cầu vật chất
– Nhu cầu tinh thần
– Khi nào khách hài lòng?
– Sự liên kết trong chuỗi dịch vụ
– Kỹ năng chủ chốt 1: Duy trì và nâng cao lòng tự trọng
– Kỹ năng chủ chốt 2: Lắng nghe và Thể hiện sự đồng cảm
– Kỹ năng chủ chốt 3: Để khách hàng cùng tham gia
– Thực hành case study
– Xác định được nhu cầu của khách
– Nhận diện được sự hài lòng của khách
– Giải thích được vai trò của các mắt xích trong chuỗi liên kết trong dịch vụ
– Liệt kê được các hành vi thể hiện sự tôn trọng và những điều cần tránh
– Thực hành thành thạo 03 kỹ năng chủ chốt trong giao tiếp 
Bí quyết mang lại trải nghiệm sang trọng cho khách – Excellence là gì?
– Luxury là gì?
– Nghệ thuật từ chối nhưng không nói “không”
– Kỹ năng quan sát nhận diện khách để đáp sự sang trọng
– Kỹ năng sử dụng 05 giác quan
– Quan tâm tới từng chi tiết
– Tính nhất quán trong dịch vụ
– Tinh thần cởi mở, đón nhận sự đa dạng
– Thực hành: liệt kê tất cả các hành vi, chi tiết ứng dụng để tạo nên dịch vụ sang trọng tại khách sạn của bạn
– Giải thích được các khái niệm về Dịch vụ xuất sắc và sự sang trọng
– Nhận diện được các đối tượng khách
– Áp dụng 05 giác quan trong việc đáp ứng dịch vụ
– Liệt kê được các chi tiết tạo nên sự xuất sắc trong dịch vụ
– Giải thích được tính nhất quán tạo nên dịch vụ sang trọng
– Thực hành và chia sẻ các hành vi tạo nên sự xuất sắc trong ngành dịch vụ cao cấp
Kỹ năng bán hàng gia tăng – Xác định/Nhận diện những cơ hội bán hàng
– Kỹ năng tạo liên kết với khách
– Cách thức cung cấp thông tin, khơi gợi mong muốn tiềm ẩn
– Cách thức chốt sale
– Kỹ năng xử lý từ chối
– Thực hành tình huống thực tế
– Xác định được các cơ hội có thể bán hàng
– Thực hành kỹ năng tạo nên sự liên kết với khách
– Áp dụng kỹ thuật khơi gợi mong muốn của khách
– Vận dụng cách thức kết thúc bán hàng hiệu quả
– Xử lý được các từ chối của khách