KỸ NĂNG GIẢNG DẠY – “Thầy cô” Flamingo Đại Lải Resort sôi nổi và hào hứng

Nằm trong dự án Chuyển đổi, chuỗi các hoạt động đào tạo tại Flamingo Đại Lải Resort là tiểu dự án quan trọng để góp phần thay đổi tư duy và hành động, thúc đẩy sự năng động và ứng dụng các hoạt động của dự án vào thực tế.

Để trang bị cho đội ngũ Quản lý của Flamingo Đại Lải Resort hoàn thiện thêm kỹ năng huấn luyện, giảng dạy và truyền động lực cho nhân viên, Big Sky đã triển khai chương trình đào tạo KỸ NĂNG GIẢNG DẠY và được các bạn đón nhận tích cực, hào hứng, sôi nổi.

Trong những ngày đào tạo, học viên được chia sẻ từ nguyên lý và kỹ năng quan trọng cần thiết đối với một Đào tạo viên kỹ năng nghề. Và trong thực tế vận hành, đào tạo nghề không chỉ là thực hiện đào tạo, Đào tạo viên kỹ năng nghề còn là người chia sẻ đam mê, lòng yêu nghề, lan tỏa giá trị nghề nghiệp tới nhân viên.

Với các học viên, khởi đầu còn những e dè nhưng qua các buổi chia sẻ cởi mở, tinh thần được lan tỏa đến với các thành viên khác tạo nên sự hứng khởi cho cả tập thể.

Để có sự cam kết đồng hành và sau khi thấy rõ tầm quan trọng của đào tạo đối với nhân viên, khách hàng, khách sạn và chính Đào tạo viên, các “thầy cô” đã được học cách ám thị bằng câu “Tôi dù bận nhưng sẽ sắp xếp thời gian để thực hiện đào tạo” đầy sự cam kết.

Chuỗi các chương trình đào tạo sẽ diễn ra liên tục từ tháng 05 đến tháng 10/2018 với nhiều chủ đề khác nhau sẽ tiếp tục là đòn bẩy nâng cao tinh thần và chất lượng dịch vụ cho Flamingo Đại Lải Resort.

Với tinh thần quyết tâm của các Đào tạo viên và của Cán bộ Lãnh đạo Flamingo Đại Lải Resort, công tác đào tạo sẽ được triển khai mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn tại Flamingo Đại Lải Resort để mỗi khách hàng khi có cơ hội trải nghiệm sản phẩm của Flamingo sẽ giữ ấn tượng tuyệt vời, không thể quên.

– Đào Trà –