Với mong muốn nâng cao và hoàn thiện kỹ năng quản lý, đặc biệt đối với các vị trí quản lý ngành dịch vụ Vui chơi giải trí, Sun World Holding đã yêu cầu thiết kế khóa đào tạo Kỹ năng Briefing hiệu quả và truyền cảm hứng thông qua briefing. Theo đó, BOND Training and Development đã được lựa chọn là đơn vị đồng hành xây dựng chương trình và triển khai đào tạo cho 250 Cán bộ Quản lý của 05 cơ sở trong hệ thống Sun World trong hai tháng 11 và 12/2019.

Đội ngũ Quản lý Sun World Bà Nà Hills

Chương trình bao gồm phần trực tiếp coaching thông qua các buổi briefing thực tế để trực tiếp hướng Quản lý đến các kỹ thuật chuyên sâu và các lớp đào tạo tập trung để chia sẻ tạo nên sự nhất quán trong việc thực hiện sau đó.

Đội ngũ Quản lý Sun World Đà Nẵng Wonders

Đúng tinh thần Vui chơi giải trí, ngay từ phần đầu tiên, các học viên được chia sẻ các nội dung về hoạt động tạo cảm hứng, hoạt động chia sẻ kỹ năng, kiến thức, tâm thế /tư duy tích cực để chuẩn bị cho phần briefing hiệu quả. Tất cả các học viên đều rất chủ động, tích cực và tham gia chia sẻ cởi mở.

Đội ngũ Quản lý Sun World Hòn Thơm Phú Quốc

Tiếp theo đó là cấu trúc I-B-C. Việc nắm rõ cấu trúc này sẽ giúp các học viên phân bổ thời lượng hợp lý cùng cấu trúc chặt chẽ cho cuộc họp, đảm bảo đầy đủ các hoạt động, logic và có ý nghĩa.

Sau phần chia sẻ kỹ năng, các học viên đến với những bài tập thực hành theo nhóm và lần lượt tổ chức briefing theo thực tế của bộ phận. Phần thực hành triển khai briefing cùng kỹ thuật thuyết trình, phản hồi được thực hiện theo nhóm, mỗi cá nhân có cơ hội để thực hiện và được nhận phản hồi tích cực từ những thành viên còn lại.

Đội ngũ Quản lý Sun World Fansipan Legend

Nhiều học viên chia sẻ: Chương trình đào tạo đã góp phần hoàn thiện hơn kiến thức về truyền cảm hứng và thấm nhuần tác dụng của việc thực hiện briefing hàng ngày góp phần hoàn thiện hơn kỹ năng quản lý và truyền động lực cho nhân viên.

Đội ngũ Quản lý Sun World Hạ Long Complex

Với quyết tâm đưa thương hiệu Sun World trở thành thương hiệu Vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế, đội ngũ Quản lý các cơ sở vận hành Sun World đã nhất quán cam kết để mỗi ngày làm việc sẽ là một ngày đầy năng lượng tích cực truyền đến du khách đến với Sun World.